ODKRYJ, JAKIE NIESAMOWITE MIKROISTOTY MASZ W SOBIE

ODKRYJ, JAKIE NIESAMOWITE MIKROISTOTY MASZ W SOBIE

W każdym z nas kryje się ekosystem mikroorganizmów dbający o naszą wewnętrzną równowagę: nasza mikrobiota. Większość z nas pozostaje nieświadoma związku pomiędzy zachowaniem równowagi a utrzymaniem zdrowia. Wystarczą jednak drobne codzienne wybory, aby skierować potencjał bioty bakteryjnej naszych jelit do dalszej pracy dla naszego dobra.


Ludzka biota bakteryjna (mikrobiota) to społeczność złożona z bilionów mikroorganizmów zamieszkujących różne zakamarki naszego ciała. Najwięcej mieszka w jelitach. Jelita są domem dla około tysiąca różnych gatunków bakterii, których różnorodność ma ogromne znaczenie dla podtrzymania naszej wewnętrznej równowagi.

Około jednej trzeciej bakterii zasiedlających nasze jelita jest taka sama u wszystkich ludzi; pozostałe dwie trzecie są unikatowe dla każdego z nas.


Rozwój mikrobioty

Rozwój mikrobioty człowieka rozpoczyna się natychmiast po urodzeniu. Pierwsze mikroorganizmy pochodzą z dróg rodnych matki, a pozostałe dziecko z biegiem lat pozyskuje z mleka matki oraz z innych pokarmów. Gdy człowiek osiąga wiek trzech lub czterech lat, jego mikrobiota jest już w pełni ukształtowana, ale podlega ewolucji i zmianom w ciągu całego życia. Wpływ na nią mają spożywane pokarmy oraz otoczenie, w którym żyjemy. W ten sposób pomiędzy człowiekiem a jego mikrobiotą rozwija się fascynująca, symbiotyczna relacja. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o związki pomiędzy nami a naszymi organizmami (w szczególności zaś naszą mikrobiotą), prawdą jest, że zbieramy to, co zasiejemy.

Nie powinno więc zaskakiwać, że kluczową rolę odgrywa tu nasza dieta. Należy zadbać, aby sprzyjała rozwojowi przyjaznych bakterii zasiedlających nasze jelita. Nie tylko – jak już wiemy – w najmłodszych latach życia, gdy mikrobiota się kształtuje, lecz także przez całe dorosłe życie. Warto już teraz lepiej poznać funkcję, jaką pełni mikrobiota jelit – pomoże nam to lepiej zadbać o nasze dobre samopoczucie na wszystkich etapach naszego życia.


Nie tylko spożywane pokarmy mają wpływ na rozwój i stan naszej mikrobioty. Zdrowy umysł jest równie ważny.

Jelita często nazywane są „drugim mózgiem” – nie tylko ze względu na liczne podobieństwa w budowie i chemicznym funkcjonowaniu obu tych narządów, lecz także dlatego, że nieustannie komunikują się ze sobą. Dobry sen, medytacja oraz dbanie o to, by w miarę możności ograniczać stres do minimum, może mieć ogromny wpływ na stan naszej mikrobioty. W naszych artykułach na temat hara i minimalizmu znajdziesz wskazówki, jak pielęgnować uważność (ang. mindfulness) i dobre samopoczucie.

Mówi się, aby „nie przejmować się drobiazgami”. Niemniej jednak w kontekście dbania o swoje dobre samopoczucie, poświęcenie chwili na drobne rzeczy może przynieść liczne długofalowe korzyści.


---

ŹRÓDŁA

https://www.bmj.com/content/361/bmj.k2179

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4056765/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6143810/

These articles might interest you

Matyti viską